At Jaipur Literature Festival 2017 with Literature Across Frontiers

Eluned Gramich

*

 

Cafodd Eluned Gramich ei geni yn Hwlffordd a’i magu yng Nghaerfyrddin a Bryste. Mae ganddi BA mewn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Rhydychen ac MA mewn Ysgrifennu Creadigol (Rhyddiaith) o Brifysgol East Anglia. Ym mis Chwefror 2015, enillodd hi Wobr WWF Cymru ar gyfer Ysgrifennu am Natur a'r Amgylchedd: Gwobr New Welsh Writing 2015 gyda’i llyfr Woman Who Brings the Rain (New Welsh Rarebyte, 2015): hunangofiant sydd yn seiliedig ar ei phrofiadau yn byw yn Hokkaido, Japan.

 

Daeth hi’n drydydd yng Ngwobr Terry Hetherington yn 2015 gyda'r stori fer, 'Rossyia', a chyrhaeddodd y restr fer ar gyfer y Bristol Short Story Prize yn 2011 gyda’i stori, 'The Milk Jug'. Mae darnau eraill ganddi wedi ymddangos yn New Welsh Short Stories (Seren, 2015), The Lonely Crowd, Stand (Rhifyn y Gwanwyn, 2014) a Rarebit: New Welsh Fiction (Parthian, 2014). Mae hi hefyd wedi cyhoeddi darnau ffeithiol yn y Wales Arts Review, New Welsh Review, a World Literature Online, yn ogystal â stori fer yn Notes from the Underground (2011) a Planet (Rhifyn Y Gwanwyn, 2013).

 

Wedi ei magu’n ddwyieithog, mae ganddi diddordeb mawr mewn cyfieithu llenyddol. Yn 2015, cyfieithodd hi gasgliad o straeon byrion Almaeneg gan yr awdures arobryn, Monique Schwitter, dan y teitl Goldfish Memory (Parthian, 2015). Yn fwy diweddar, ymddangosodd cyfieithiad a thraethawd byr ynglŷn â'r awdur Japaneaidd Jun'ichiro Tanizaki ar gyfer 'Drwy'r ffenest' yn Taliesin (Rhif 155, Haf 2015), ac erthygl ar gyfer rhifyn cyntaf O'r Pedwar Gwynt.

 

Yn 2012, ar ôl derbyn Ysgoloriaeth Anglo-Japaneaidd y Daiwa Foundation, aeth Eluned i fyw ac astudio yn Tokio am bron ddwy flynedd. Cafodd ei phrofiadau yno effaith ddofn ar ei hysgrifennu ac mae Japan wrthganol y nofel sydd ganddi ar y gweill.

 

Born in Haverfordwest in 1989, Eluned Gramich is a Welsh-German writer and translator. She has a BA in English Literature from Oxford University and an MA in Creative Writing from UEA.

 

In February 2015, she won the inaugural People and Places: New Welsh Writing Award with Woman Who Brings the Rain (New Welsh Rarebyte): a memoir based on her experiences of Hokkaido, Japan.. She was also runner-up in the Terry Hetherington Award 2015 and short-listed for the Bristol Short Story Prize in 2011.

 

Other pieces have appeared in anthologies, including New Welsh Short Stories (Seren, 2015), Stand (Spring Issue, 2014), The Lonely Crowd (Summer 2015) and Rarebit: New Welsh Fiction (Parthian, 2014).She has had non-fiction pieces published in Wales Arts Review, New Welsh Review, and World Literature Online, as well as a short story in Notes on the Underground (2011) and Planet (Spring Issue, 2013).

 

Growing up trilingually, she is also interested in literary translation. In 2015, she translated a German short-story collection by Deutscher Buchpreis shortlisted author, Monique Schwitter, entitled Goldfish Memory (Parthian, 2015). A translation and commentary on the Japanese author Jun'ichiro Tanizaki appeared in the 'Drwy'r Ffenest' section of the Welsh language magazine, Taliesin (Issue 155, Summer 2015). More recently, she has published a short essay on the Harz Mountains for O'r Pedwar Gwynt in August 2016.

 

In terms of festivals, Eluned was selected for the Arts Council of Wales' 'Writers at Work' scheme, entailing a two week professional development course at Hay Festival in May 2016. In January 2017, she participated in the Jaipur and Hyderabad Literature Festivals in India as part of Literature Across Frontier's commitment to promote European writing abroad, along with authors from small European nations, such as Macedonia, Croatia and Malta.

 

In 2012, after receiving the Daiwa Anglo-Japanese Foundation Scholarship, Eluned lived and studied Japanese in Tokyo for almost two years. Her experiences had a profound effect on her writing and inform the subject of the novel-in-progress.

 

© Copyright 2017. All Rights Reserved.