Biograffiad

Mae Eluned Gramich yn awdur, cyfieithydd a golygydd, yn wreiddiol o orllewin Cymru. Mae ganddi BA mewn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Rhydychen, MA mewn Ysgrifennu Creadigol (Rhyddiaith) o Brifysgol East Anglia, ac mae hi newydd wedi cwblhau ei doethuriaeth yn Ysgrifennu Creadigol yn Prifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd gyda chyllid SWW DTP. Mae hi wedi byw yn Lloegr, yr Almaen, ac yn Tokio, Japan, ond nawr mae hi wedi setlo yn Aberystwyth ac yn gweithio fel Llyfrgellydd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae hi’n treulio ei hamser rhydd yn dysgu ieithoedd, yn cerdded yng nghefn gwlad Cymru, neu’n ymlacio yn yr ardd ar ddiwrnodau heulog gyda’i gwr a’i merch.

Mae straeon byrion a thraethodau creadigol Eluned wedi ymddangos mewn sawl cylchgrawn a blodeugerdd. Enillodd ei chofiant, Woman Who Brings the Rain, y Wobr Ysgrifennu Cymraeg yn y blwyddyn cyntaf ac aeth ymlaen i gyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2016. Ar hyn o bryd mae hi’n cymryd rhan yn y rhaglen cyfnewid llenyddol, Ulysses’ Shelter, a drefnir gan Literature Across Frontiers. Yn fwyaf diweddar, comisiynwyd a darlledwyd stori fer, ‘Arawn and her dogs’, ar raglen Radio Works ar Radio 4. Mae ei nofel gyntaf, Windstill, allan yn mis Tachwedd 2022 gyda Honno.  

Cyhoeddiadau

Windstill

Wedi’i gosod yn Hamburg yn 2015, mae’r nofel gyntaf ryfeddol hon gan awdur Cymreig-Almaeneg yn canfod Lora yn aros gyda’i nain Almaenig yn dilyn marwolaeth ei thaid. Gyda dau ymwelydd yn troi fynnu heb wahoddiad, gan gynnwys cyn-gariad Lora, mae tensiynau’n arwain at ddatgelu cyfrinachau teuluol – Caroline Sanderson, The Bookseller (Mai 2022)

Bydd Windstill allan gyda Honno ym mis Tachwedd 2022!

Cover of Sleep Training. An eerie black and green cover showing a cot shrouded in darkness.

Sleep Training

Mae Elin, Mark a’r babi Padarn yn symud i’w tŷ cyntaf gyda’i gilydd – tŷ a brynwyd yn anarferol o rad – er mwyn Mark dechrau swydd newydd. Yn unig ac yn gaeth mewn priodas gynyddol gyfnewidiol ac annifyr, mae byd Elin yn dechrau datod mewn hunan-amheuaeth a pharanoia: a oes rhywbeth arall yn ymweld â’i babi yn y nos, yn ei gadw’n effro? Cyn bo hir, mae cyfres o gyfrinachau ofnadwy yn cropian allan rhwng y craciau.

Stori ysbryd gyfoes gythryblus gan enillydd Gwobr Ghastling Novella 2020, mae hon yn stori hynod o arswydus sy’n addo bod y darllenydd yn troi’r tudalennau i’r diwedd.

Mynnwch eich copi yn uniongyrchol gyda The Ghastling (linc isod)!

An orange and blue abstract cover for An Open Door anthology

An Open Door: Travel Writing for a Precarious Century

 Mae traethawd personol Eluned ar ymweliad gyntaf â’i teulu yng-nghyfraith o Brasil yn Rio de Janeiro yn rhan o’r flodeugerdd ysgrifennu taith gyffrous hon, wedi’i golygu gan Steven Lovatt. Mae hanes Cymru fel cyrchfan a melyster i awduron Rhamantaidd Saesneg yn dra hysbys, ond mae’r gyfrol hon yn gwrthdroi’r broses, gan droi syllu Cymreig ar weddill y byd.

Mae straeon An Open Door yn ymestyn etifeddiaeth Jan Morris i fod yn bresennol cythryblus a dyfodol hyd yn oed yn fwy ansicr. Boed i’n gweld o Lŷn neu’r anialwch Somalïaidd, rydyn ni’n dal i gymryd ein tro i edrych ar yr un sêr, ac efallai mai’r gydnabyddiaeth hon, yn anad dim, sy’n ein hannog i gadw’r drws ar agor cyhyd ag y gallwn.

 

Cover of Cast a Long Shadow showing trees, a misty lake, and a figure in an orange anorak.

Cast a Long Shadow: Welsh Women Writing Crime

Dyma gasgliad o 20 o straeon byrion trosedd a gomisiynwyd yn arbennig ac a ysgrifennwyd gan fenywod yng Nghymru. Mae stori Eluned, ‘The Ship’, wedi’i lleoli mewn tafarn yn Aberystwyth ac yn adrodd hanes llofruddiaeth ddirgel bachgen pedair oed.

Mae hon yn antholeg drawiadol o’r ystod ehangaf o straeon byrion trosedd o’r ffilm gyffro drefol gyfoes i ddirgelwch gwledig hanesyddol a’r hapfasnachol a’r rhyfedd.

Woman Who Brings the Rain

Yn ei début, mae Eluned Gramich yn mynd â ni ar ei thaith i’r ynys Hokkaido yng ngogledd Japan. Wrth iddi ddod i adnabod ei theulu gwesteiwr, gan addasu’n raddol i’w ffyrdd, mae ei meistrolaeth ar Japaneaidd yn cynyddu ac mae hi’n dechrau darllen y dirwedd naturiol, gan weld y cysylltiadau cudd rhwng tirwedd yr ynys a’i hanes a’i diwylliant.

Women on Nature

Mae stori Eluned, ‘Flowers of Wales’, yn rhan o’r flodeugerdd nodedig hon, sy’n dod a gwaith dros gant o ferched at ei gilydd: o’r bedwaredd ganrif ar ddeg hyd heddiw, sydd wedi ysgrifennu am y byd naturiol ym Mhrydain, Iwerddon ac ynysoedd pellennig ein hynysfor. Ochr yn ochr â ffurfiau traddodiadol y ‘travelogue’- y canllaw cerdded, arsylwadau adar, planhigion a bywyd gwyllt – mae Women on Nature yn croesawu dulliau amgen o weld a recordio sy’n troi’r genre ‘ysgrifennu natur’ ar ei ben.

Hometown Tales Wales

Ochr yn ochr â stori dirgelwch gwych Tyler Keevil, mae’r llyfr hwn yn cynnwys nofel fer Eluned ‘The Lion and the Star’. Mae’n ail-adrodd stori’r protestiadau Cymraeg yn Sir Aberteifi yn y 1970au ac effaith y protestiadau ar fywydau cyffredin.

Zero Hours on the Boulevard

Mae stori Eluned, ‘The Book of New Words’, wedi’i gynnwys mewn blodeugerdd amrywiol a hynod ddiddorol, lle mae awduron o bob rhan o Ewrop yn cychwyn ar daith o annibyniaeth a pherthyn, Mae’r stori yn dilyn merch 11 blwydd oed o enw Mareike wrth iddi adael ei chartref mewn tref fach yn yr Almaen i fynd i’r ysgol yn ne Lloegr: profiad sy’n troi allan i fod yn hollol wahanol i’r hyn roedd hi wedi’i ddychmygu.

Eluned

Gwobrau Ysgrifennu

Ennillwr o’r The Ghastling Novella Prize 2020

Clod uchel yn y Penfro Short Story competition 2018

Gwobr Cyntaf yn y Stiwdio Maelor Short Story Competition 2017

Ail wobr yn y Bare Fiction Flash Fiction Competition 2017

Ail wobr yn y Aestas Short Story Competition 2017

Rhestr Fer ar gyfer Wales Book of the Year hefo Woman Who Brings the Rain 2016

Ennillwr o’r New Welsh Writing Awards: People and Places 2015

Ail wobr yn y Terry Hetherington Young Writers Award 2015

Rhestr Fer ar gyfer Bristol Short Story Prize 2011

Cyhoeddiadau

Ffuglen

 • Nofel Windstill allan mis Tachwedd 2022 gyda Honno
 • ‘The Ship’, stori fer yn Cast a Long Shadow: Welsh Women Writing Crime (Honno, 2022)
 • Nofela, Sleep Training, mas gyda The Ghastling: https://theghastling.com/2021/10/21/sleep-training-a-novella/
 • ‘Arawn and her dogs’, stori fer a ddarlledwyd ar raglen ‘Short Works’ BBC Radio 4 ym mis Mai 2021
 • ‘Flowers of Wales’ yn Women On Nature: An Anthology wedi’i olygu gan Katherine Norbury (Unbound Books, 2021)
 • Hometown Tales: Wales (Llundain: Orion Books, 2018), cyd-awdur gyda Tyler Keevil. Mae fy nofela, ‘The Lion and the Star’, yn ymwneud â’r protestiadau Cymraeg yn Aberystwyth yn y 1970au.
 • Woman Who Brings the Rain (Aberystwyth: New Welsh Rarebyte, 2016), cofiant o Hokkaido. Cyfieithiad Arabeg wedi’i gyhoeddi yn 2019.
 • ‘The Book of New Words’ yn Zero Hours on the Boulevard: Tales of Identity and Belonging (Aberteifi: Parthian, 2019).
 • Stori fer, ‘Cream Horns’ yn y flodeugerdd Penfro Heartland (Cardigan: Parthian, 2019).
 • ‘The Grey Sea’ yn IDEES, cylchgrawn Catalaneg. Y stori, gweledigaeth o ddyfodol Ewrop, a gomisiynwyd gan y golygydd Martí Sales. Mae’r stori wedi’i chyfieithu i Gatalaneg a Sbaeneg. Gellir ei gyrchu ar-lein yma: https://www.revistaidees.cat/en/46–the-future-of-the-european-project/the-Grey-Sea
 • ‘After the Stag’, Cheval Anthology (Aberteifi: Parthian, 2019).
 • A short story, ‘White Thread’ in The Lonely Crowd, Issue 10, 2018.
 • ‘Pulling Out’ yn New Welsh Short Stories (Pen-y-Bont: Seren Books, 2015)
 • ‘Oku Hanafu’ yn Rarebit: New Welsh Fiction (Aberteifi: Parthian, 2014)
 • ‘The Sunflower Seed’ yn Stand Magazine, Rhifyn 3, 2014.
 • ‘The Small Holding’ yn Planet: The Welsh Internationalist, Rhifyn Gwanwyn, 2014.
 • ‘The Frog’ yn Notes on the Underground, Rhifyn Haf, 2012.
 • ‘The Milk Jug’ yn Bristol Short Story Prize Anthology (Bryste: Tangent Books, 2012).
 • ‘Ghost Homes’, stori fer yn archwilio’r gymuned a’r pandemig Question Journal ((ar ddod))
 • ‘Something beginning with V’, stori fer a gomisiynwyd gan Literature Across Frontiers a Parthian Books ar gyfer blodeugerdd o ysgrifennu Ewropeaidd newydd yn Saesneg (I ddod yn 2022)

Ysgrifau

 • ‘Carioca Cymreig’, ysgrif am Brasil yn An Open Door: Travel Writing for a Precarious Century (Parthian, 2022)
 • Pennod o’r enw ‘England is not a template: Wales, VE Day and Covid’ yn Covid, the Second World War and the Idea of Britishness fel rhan o’r gyfres British Identities since 1707 (Peter Lang, ar ddod)
 • ‘Housewiferly Slurry’ yn Wales Arts Review, Tachwedd 2020. Ar-lein yma: https://www.walesartsreview.org/the-housewiferly-slurry/
 • ‘Slwtsch Gwraig Tŷ’ in O’r Pedwar Gwynt Haf 2020. Traethawd hybrid yn archwilio profiadau mamau sy’n gweithio yn ystod y pandemig.
 • Yr awyr ranedig’, darn ffeithiol creadigol Cymraeg i nodi 20 mlynedd ers y Mur Berlin, a gomisiynwyd gan O’r Pedwar Gwynt.
 • ‘A Burden of Memory: Inherited Trauma, Fiction, and the German expulsions’, Journal of Language, Text and Society, Rhifyn Gwanwyn, 2018
 • ‘Y ddwy deyrnas’ yn O’r Pedwar Gwynt, Rhifyn Haf, am Rainer Maria Rilke, teithio a iechyd meddwl, 2017.
 • ‘Brexit: The Brutal Business of Citizenship’ yn Planet: The Welsh Internationalist, Rhifyn 229, 2017.
 • ‘Becoming British’ yn Wales Arts Review, 2017
 • ‘The Accidental Thread’ yn New Welsh Reader, Rhifyn Gaeaf 113, 2016.
 • ‘Canolbarth yr Almaen’ (The Heart of Germany) yn O’r Pedwar Gwynt, Rhifyn Haf, 2016.
 • How Japan Cured My Writer’s Block’ yn Wales Arts Review, 2016
 • ‘Roast Beef and Wasabi Sauce’ yn Planet: The Welsh Internationalist, Rhifyn Gwanwyn, 2014.

Adolygiadau

 • Adolygiad The Magician gan Colm Tóibín yn rhifyn Gwanwyn O’r Pedwar Gwynt 2022.
 • Adolygiad o gasgliad straeon byrion Akiyuki Nosaka The Cake Tree in the Ruins (Llundain: Pushkin Press, 2018) i Wasafiri
 • Adolygiad o Reparation gan Gaby Koppel a God’s Children gan Mabli Roberts yn Planet: The Welsh Internationalist, Rhifyn 235 (Haf, 2019)
 • ‘A Dancing Clod of Earth’, adolygiad o’r arddangosfa ‘Cartographic Imaginaries’ yn Planet: The Welsh Internationalist, Rhifyn 234 (Gwanwyn, 2019).
 • Adolygiad o Tomoka Shibasaki’s Spring Garden (Pushkin Press) i’r Japan Society. https://www.japansociety.org.uk/42579/spring-garden/
 • Adolygiad o’r Keshiki Series (Stranger Press) i’r Japan Society. https://www.japansociety.org.uk/43075/keshiki-series/

Cyfieithu

 • Alex Wharton, cyf. ‘Gute Dinge kommen’. (Cerdd wreiddiol: ‘Good things to come’) i’r prosiect Plethu/Wave i Llenyddiaeth Cymru
 • Bayerische Staatsoper, La Juive gan Fromental Halévy (isdeitlau opera)
 • ‘Island and Earth’, Cha: An Asian Literary Journal, cyfieithiad o gerddi Naha Kanie gyda Hiromitsu Koiso
 • ‘Drwy’r Ffenest’, Taliesin. Cyfieithiad o’r Japaneg i’r Gymraeg o ddyfyniad o Junichiro Tanizaki Some Prefer Nettles.
 • Monique Schwitter, Goldfish Memory (Aberteifi, Parthian 2014). Cyfieithiad o gasgliad straeon byrion Monique Schwitter a enwebwyd am Wobr Llyfr Cenedlaethol yr Almaen.

Digwyddiadau Llenyddol

 • Rhan o panel ‘Questioning Neutrality’ yn y Canolfan Cyfieithu Llenyddol yn y Ffair Llyfrau Llundain 2022.
 • Rhan o ddarlleniad lleynddol a phanel yn Seminar Llenyddiaeth y Cyngor Prydeinig a Literaturhaus Stuttgart Mawrth 2021..
 • Darlleniadau cyhoeddus a thrafodaethau panel yn Ffair Lyfrau Llundain ac yng Nghanolfan Morlan, Aberystwyth, fel rhan o’r daith lansio Zero Hours on the Boulevard
 • Darllen a thrafodaeth banel yng Ngŵyl y Gelli gyda Tyler Keevil a Dylan Moore, Mai 2018.
 • Darllen a thrafodaethau panel yng Ngwyliau Llenyddiaeth Jaipur a Hyderabad, India. Ariannwyd yn llawn gan Literature Across Frontiers. ‘Writing from Europe’, Hyderabad Festival, a ‘In Many Tongues’, Jaipur Festival.

Golygu a Phrawfdarllen

Mae Eluned wedi prawfddarllen sawl traethawd MA a PhD ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig, yn enwedig lle mai Saesneg yw ail iaith y myfyriwr. Mae hi hefyd wedi prawfddarllen nofelau ar gyfer cyfres Llyfrgell Cymru, gan gynnwys Glyn Jones’ The Valley, The City, The Village a Hilda Vaughan’s The Battle to the Weak.

Cysylltwch Heddiw