Biograffiad

Mae Eluned Gramich yn awdur, cyfieithydd a golygydd, yn wreiddiol o orllewin Cymru. Mae ganddi BA mewn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Rhydychen, MA mewn Ysgrifennu Creadigol (Rhyddiaith) o Brifysgol East Anglia, ac mae hi newydd wedi cwblhau ei doethuriaeth yn Ysgrifennu Creadigol yn Prifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd gyda chyllid SWW DTP. Mae hi wedi byw yn Lloegr, yr Almaen, ac yn Tokio, Japan, ond nawr mae hi wedi setlo yn Gaerdydd gyda ei gwr a’i merch fach. Mae hi’n treulio ei hamser rhydd yn dysgu ieithoedd, yn cerdded yng nghefn gwlad Cymru, neu’n ymlacio yn yr ardd ar ddiwrnodau heulog.

Mae straeon byrion a thraethodau creadigol Eluned wedi ymddangos mewn sawl cylchgrawn a blodeugerdd. Enillodd ei chofiant, Woman Who Brings the Rain, y Wobr Ysgrifennu Cymraeg yn y blwyddyn cyntaf ac aeth ymlaen i gyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn. Ar hyn o bryd mae hi’n cymryd rhan yn y rhaglen cyfnewid llenyddol, Ulysses’ Shelter, a drefnir gan Literature Across Frontiers. Yn fwyaf diweddar, comisiynwyd a darlledwyd stori fer ar raglen Radio Works ar Radio 4.

Eluned

Gwobrau Ysgrifennu

Ennillwr o’r The Ghastling Novella Prize 2021

Clod uchel yn y Penfro Short Story competition 2018

Gwobr Cyntaf yn y Stiwdio Maelor Short Story Competition 2017

Ail wobr yn y Bare Fiction Flash Fiction Competition 2017

Ail wobr yn y Aestas Short Story Competition 2017

Rhestr Fer ar gyfer Wales Book of the Year hefo Woman Who Brings the Rain 2016

Ennillwr o’r New Welsh Writing Awards: People and Places 2015

Ail wobr yn y Terry Hetherington Young Writers Award 2015

Rhestr Fer ar gyfer Bristol Short Story Prize 2011

Cyhoeddiadau

Woman Who Brings the Rain

Yn ei début, mae Eluned Gramich yn mynd â ni ar ei thaith i’r ynys Hokkaido yng ngogledd Japan. Wrth iddi ddod i adnabod ei theulu gwesteiwr, gan addasu’n raddol i’w ffyrdd, mae ei meistrolaeth ar Japaneaidd yn cynyddu ac mae hi’n dechrau darllen y dirwedd naturiol, gan weld y cysylltiadau cudd rhwng tirwedd yr ynys a’i hanes a’i diwylliant.

Women on Nature

Mae stori Eluned, ‘Flowers of Wales’, yn rhan o’r flodeugerdd nodedig hon, sy’n dod a gwaith dros gant o ferched at ei gilydd: o’r bedwaredd ganrif ar ddeg hyd heddiw, sydd wedi ysgrifennu am y byd naturiol ym Mhrydain, Iwerddon ac ynysoedd pellennig ein hynysfor. Ochr yn ochr â ffurfiau traddodiadol y ‘travelogue’- y canllaw cerdded, arsylwadau adar, planhigion a bywyd gwyllt – mae Women on Nature yn croesawu dulliau amgen o weld a recordio sy’n troi’r genre ‘ysgrifennu natur’ ar ei ben.

Hometown Tales Wales

Ochr yn ochr â stori dirgelwch gwych Tyler Keevil, mae’r llyfr hwn yn cynnwys nofel fer Eluned ‘The Lion and the Star’. Mae’n ail-adrodd stori’r protestiadau Cymraeg yn Sir Aberteifi yn y 1970au ac effaith y protestiadau ar fywydau cyffredin.

Zero Hours on the Boulevard

Mae stori Eluned, ‘The Book of New Words’, wedi’i gynnwys mewn blodeugerdd amrywiol a hynod ddiddorol, lle mae awduron o bob rhan o Ewrop yn cychwyn ar daith o annibyniaeth a pherthyn, Mae’r stori yn dilyn merch 11 blwydd oed o enw Mareike wrth iddi adael ei chartref mewn tref fach yn yr Almaen i fynd i’r ysgol yn ne Lloegr: profiad sy’n troi allan i fod yn hollol wahanol i’r hyn roedd hi wedi’i ddychmygu.

Cyhoeddiadau

Ffuglen

 • Nofela, Sleep Training, i’w gyhoeddi gan The Ghastling yn Hydref 2021
 • ‘Arawn and her dogs’, stori fer a ddarlledwyd ar raglen ‘Short Works’ BBC Radio 4 ym mis Mai 2021
 • ‘Flowers of Wales’ yn Women On Nature: An Anthology wedi’i olygu gan Katherine Norbury (Unbound Books, 2021)
 • Hometown Tales: Wales (Llundain: Orion Books, 2018), cyd-awdur gyda Tyler Keevil. Mae fy nofela, ‘The Lion and the Star’, yn ymwneud â’r protestiadau Cymraeg yn Aberystwyth yn y 1970au.
 • Woman Who Brings the Rain (Aberystwyth: New Welsh Rarebyte, 2016), cofiant o Hokkaido. Cyfieithiad Arabeg wedi’i gyhoeddi yn 2019.
 • ‘The Book of New Words’ yn Zero Hours on the Boulevard: Tales of Identity and Belonging (Aberteifi: Parthian, 2019).
 • Stori fer, ‘Cream Horns’ yn y flodeugerdd Penfro Heartland (Cardigan: Parthian, 2019).
 • ‘The Grey Sea’ yn IDEES, cylchgrawn Catalaneg. Y stori, gweledigaeth o ddyfodol Ewrop, a gomisiynwyd gan y golygydd Martí Sales. Mae’r stori wedi’i chyfieithu i Gatalaneg a Sbaeneg. Gellir ei gyrchu ar-lein yma: https://www.revistaidees.cat/en/46–the-future-of-the-european-project/the-Grey-Sea
 • ‘After the Stag’, Cheval Anthology (Aberteifi: Parthian, 2019).
 • A short story, ‘White Thread’ in The Lonely Crowd, Issue 10, 2018.
 • ‘Pulling Out’ yn New Welsh Short Stories (Pen-y-Bont: Seren Books, 2015)
 • ‘Oku Hanafu’ yn Rarebit: New Welsh Fiction (Aberteifi: Parthian, 2014)
 • ‘The Sunflower Seed’ yn Stand Magazine, Rhifyn 3, 2014.
 • ‘The Small Holding’ yn Planet: The Welsh Internationalist, Rhifyn Gwanwyn, 2014.
 • ‘The Frog’ yn Notes on the Underground, Rhifyn Haf, 2012.
 • ‘The Milk Jug’ yn Bristol Short Story Prize Anthology (Bryste: Tangent Books, 2012).
 • ‘Ghost Homes’, stori fer yn archwilio’r gymuned a’r pandemig Question Journal ((ar ddod))
 • ‘Something beginning with V’, stori fer a gomisiynwyd gan Literature Across Frontiers a Parthian Books ar gyfer blodeugerdd o ysgrifennu Ewropeaidd newydd yn Saesneg (I ddod yn 2022)

Ysgrifau

 • Pennod o’r enw ‘England is not a template: Wales, VE Day and Covid’ yn Covid, the Second World War and the Idea of Britishness fel rhan o’r gyfres British Identities since 1707 (Peter Lang, ar ddod)
 • ‘Housewiferly Slurry’ yn Wales Arts Review, Tachwedd 2020. Ar-lein yma: https://www.walesartsreview.org/the-housewiferly-slurry/
 • ‘Slwtsch Gwraig Tŷ’ in O’r Pedwar Gwynt Haf 2020. Traethawd hybrid yn archwilio profiadau mamau sy’n gweithio yn ystod y pandemig.
 • Yr awyr ranedig’, darn ffeithiol creadigol Cymraeg i nodi 20 mlynedd ers y Mur Berlin, a gomisiynwyd gan O’r Pedwar Gwynt.
 • ‘A Burden of Memory: Inherited Trauma, Fiction, and the German expulsions’, Journal of Language, Text and Society, Rhifyn Gwanwyn, 2018
 • ‘Y ddwy deyrnas’ yn O’r Pedwar Gwynt, Rhifyn Haf, am Rainer Maria Rilke, teithio a iechyd meddwl, 2017.
 • ‘Brexit: The Brutal Business of Citizenship’ yn Planet: The Welsh Internationalist, Rhifyn 229, 2017.
 • ‘Becoming British’ yn Wales Arts Review, 2017
 • ‘The Accidental Thread’ yn New Welsh Reader, Rhifyn Gaeaf 113, 2016.
 • ‘Canolbarth yr Almaen’ (The Heart of Germany) yn O’r Pedwar Gwynt, Rhifyn Haf, 2016.
 • How Japan Cured My Writer’s Block’ yn Wales Arts Review, 2016
 • ‘Roast Beef and Wasabi Sauce’ yn Planet: The Welsh Internationalist, Rhifyn Gwanwyn, 2014.

Adolygiadau

 • Adolygiad o gasgliad straeon byrion Akiyuki Nosaka The Cake Tree in the Ruins (Llundain: Pushkin Press, 2018) i Wasafiri
 • Adolygiad o Reparation gan Gaby Koppel a God’s Children gan Mabli Roberts yn Planet: The Welsh Internationalist, Rhifyn 235 (Haf, 2019)
 • ‘A Dancing Clod of Earth’, adolygiad o’r arddangosfa ‘Cartographic Imaginaries’ yn Planet: The Welsh Internationalist, Rhifyn 234 (Gwanwyn, 2019).
 • Adolygiad o Tomoka Shibasaki’s Spring Garden (Pushkin Press) i’r Japan Society. https://www.japansociety.org.uk/42579/spring-garden/
 • Adolygiad o’r Keshiki Series (Stranger Press) i’r Japan Society. https://www.japansociety.org.uk/43075/keshiki-series/

Cyfieithu

 • Alex Wharton, cyf. ‘Gute Dinge kommen’. (Cerdd wreiddiol: ‘Good things to come’) i’r prosiect Plethu/Wave i Llenyddiaeth Cymru
 • Bayerische Staatsoper, La Juive gan Fromental Halévy (isdeitlau opera)
 • ‘Island and Earth’, Cha: An Asian Literary Journal, cyfieithiad o gerddi Naha Kanie gyda Hiromitsu Koiso
 • ‘Drwy’r Ffenest’, Taliesin. Cyfieithiad o’r Japaneg i’r Gymraeg o ddyfyniad o Junichiro Tanizaki Some Prefer Nettles.
 • Monique Schwitter, Goldfish Memory (Aberteifi, Parthian 2014). Cyfieithiad o gasgliad straeon byrion Monique Schwitter a enwebwyd am Wobr Llyfr Cenedlaethol yr Almaen.

Digwyddiadau Llenyddol

 • Rhan o ddarlleniad lleynddol a phanel yn Seminar Llenyddiaeth y Cyngor Prydeinig a Literaturhaus Stuttgart Mawrth 2021..
 • Darlleniadau cyhoeddus a thrafodaethau panel yn Ffair Lyfrau Llundain ac yng Nghanolfan Morlan, Aberystwyth, fel rhan o’r daith lansio Zero Hours on the Boulevard
 • Darllen a thrafodaeth banel yng Ngŵyl y Gelli gyda Tyler Keevil a Dylan Moore, Mai 2018.
 • Darllen a thrafodaethau panel yng Ngwyliau Llenyddiaeth Jaipur a Hyderabad, India. Ariannwyd yn llawn gan Literature Across Frontiers. ‘Writing from Europe’, Hyderabad Festival, a ‘In Many Tongues’, Jaipur Festival.

Golygu a Phrawfdarllen

Mae Eluned wedi prawfddarllen sawl traethawd MA a PhD ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig, yn enwedig lle mai Saesneg yw ail iaith y myfyriwr. Mae hi hefyd wedi prawfddarllen nofelau ar gyfer cyfres Llyfrgell Cymru, gan gynnwys Glyn Jones’ The Valley, The City, The Village a Hilda Vaughan’s The Battle to the Weak.

Cysylltwch Heddiw